Mediefakta

Lär er mer om vilka som åker buss och varför!

99% av alla resenärer har lagt märket till skärmarna på bussen!

Ökning av antalet bussresenärer, sker i alla åldrar och på alla busslinjer!

3/5 av regelbundna resenärer är kvinnor!

För regelbundna resenärer sker drygt var tredje resa med kollektivtrafiken

1/3 av alla resor utgörs av människor som tar sig till och från arbetet.

Våra skärmar finns i Kalmar stadstrafik, Växjö stadstrafik samt Blekinge stads- och länstrafik.

All statistik vi delger, baseras på betalande kunder, vilket innebär faktiska människor som reser med våra digitala skärmar!

info@busscitymedia.se

070-722 06 36