Busslögnen

Överallt hör man förutfattade meningar kring vitt och brett, högt och lågt. Bussen tillhör denna kategori av samtalsämne, det engagerar med sin närvaro och människor uttalar sig ibland kring området utan att riktigt ta hjälp av underbyggda fakta! Här är ett urval av samtalsämnen kring bussar och vilka som faktiskt använder sig av kollektivtrafiken

”Det är bara äldre människor som har tid till att åka buss”

Falskt

Enbart cirka 11% av resenärerna är i åldern 65 till 85år

”Det är bara tråkig reklam på de digitala skärmarna”

Falskt

Reklamen kombineras till cirka 50% med nyheter och regioninformation, vilket skapar en perfekt mix!

”Majoriteten av människor som åker buss anser att digitala skärmar tillför positiva aspekter till upplevelsen.”

Sant

De flesta människorna är väldigt positivt överraskade till att ha digitala skärmar på våra bussar!

”Det är bara arbetslösa och ungdomar som åker buss”

Falskt

Var tredje resa sker till och från arbete

”Relevanta erbjudanden visas på skärmarna! ”

Sant

Eftersom det är möjligt att anpassa budskapet utefter specifika tidpunkter, är det enkelt matcha innehållet med resenären.

”Det är bara människor som inte har råd med bil som åker buss”

Falskt

Majoriteten av människorna som åker buss har tillgång till bil. Faktum är att hela 90% har tillgång till det! Dessutom är 1/3 arbetspendlare!

info@busscitymedia.se

070-722 06 36